تست های روانشناسی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیلپرسشنامه

پایان نامه رابطه میزان اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی

2014-09-25

Top of Form

50,000 ریال – خرید

Bottom of Form

Top of Form

50,000 ریال – خرید

Bottom of Form

پرسشنامه

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

2014-09-23

ادامه خواندن پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی←

پرسشنامه

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

2014-09-23

ادامه خواندن پرسشنامه مهارت های ارتباطی←

پایان نامهپرسشنامه

پایان نامه آشنایی با سیستم های کنترل DCS

2014-09-19

Top of Form

30,000 ریال – خرید

Bottom of Form

پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیت ها ی اداره پست استان …

2014-09-19

Top of Form

100,000 ریال – خرید

Bottom of Form


برون سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً‌ استفاده نکرده بهره‌مند می‌شود. امروزه برای رضایت مشتریان و تأمین خواسته‌ها و نیازهای آنها، برون سپاری می‌تواند مفید و موثر باشد لذا بر این اساس شرکت پست بخشی از خدمات و عوامل پشتیبانی خود را جهت بهبود عملکرد، کاهش هزینه‌ها، و اصلاح ساختار سازمانی واگذار کرده است. در این تحقیق میزان اثربخشی برون سپاری در پست ایلام در سال ۱۳۹۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق بصورت توصیفی- پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که بر اساس فرضیه های تحقیق با استفاد از مدل bsc،بین برون سپاری فعالیت های پستی،اثر بخشی خدمات،درسه وجه مالی،همشهریان و فرآیندهای داخلی رابطه مثبت و قوی وجود دارد اما بین وجه رشد و یادگیری و برون سپاری……….

پایان نامه

پایان نامه بررسی تاثیر واردات بر فرهنگ مردم در شهرایلام

2014-09-19

Top of Form

60,000 ریال – خرید

Bottom of Form


هدف از این پژوهش بررسی تاثیر واردات بر فرهنگ مردم در شهرایلام در سال۱۳۹۱که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۳۸۲ نفر از افراد شهرایلام بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفه های فرهنگ استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss و آزمون کای دو (خی۲)استفاده شده است
نتایج تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد که گروه سنی ۲۸سال بیشترین و گروه سنی ۲۵ سال کمترین درصد گروه نمونه را دارند . همچنین بیشترین درصد گروه نمونه مرد و کمترین درصد گروه نمونه زن هستند.همچنین نتایج نشان دادکه۴/۹۳درصدگروه نمونه مجردو۶٫۶درصدگروه

پایان نامه

پایان نامه بررسی میزان و نوع تاثیر شهرک های صنعتی بر روستاهای همجوار

2014-09-19

Top of Form

70,000 ریال – خرید

Bottom of Form


هدف این تحقیق بررسی میزان و نوع تاثیر شهرک های صنعتی بر روستاهای همجوار بخش چوار استان ایلام است که از نوع مقطعی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است
جامعه آماری تحقیق ۱۱۰نفر از روستاییان اطراف همجوار بخش چوار استان ایلام می باشند. که
تعداد ۸۶نفر نمونه از جامعه آماری با توجه به جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب شدند . برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته که شامل دو قسمت سوالات عمومی و سوالات اختصاصی میباشد.سوالات اختصاصی شامل شانزده سوال پنج گزینه ای می باشد
برای توصیف پاسخ های داده شده به سوالات پرسشنامه تحقیق از جداول توزیع فراوانی و درصد پاسخهای مربوط به هر یک از سوالات استفاده خواهد شد. برای بدست آوردن میزان اثرات هر یک از این مولفه ها برمتغییر وابسته از آزمون همبستگیr پیرسون وآزمون خی دو استفاده شده است. نتایج تحلیلی داده های آماری نشان داد بین تأثیر شهرک صنعتی با وضعیت اقتصادی روستائیان همجوار رابطه وجود دارد . همچنین بین تأثیر شهرک ……..

پرسشنامه

پایان نامه بررسی سلامت روانی معلمان زن دوره ابتدایی شهرستان ایلام در سال تحصیلی ۸۹-۸۸

2014-09-19

Top of Form

40,000 ریال – خرید

Bottom of Form

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۱- مقدمه ۲
۲- بیان مسئله ۳
۳- اهمیت و ضرورت ۴
۵- اهداف ۵
۶-سوالات تحقق ۵
۷-متغیرها ۵
۸- تعاریف عملیاتی ۶
۹- پیشینه تحقیق ۷
۱۰- تحقیقات داخلی ۲۴
۱۱- تحقیقات خارجی ۲۵
۱۲- روش تحقیق ۲۸
۱۳- جامعه آماری ۲۸
۱۴- ابزار تحقیق ۲۹
۱۵- روش جمع آوری داده ها ۳۲
۱۶- تجزیه و تحلیل داده ها ۳۴
۱۷- بحث و نتیجه گیری ۴۸
۱۸- محدودیت ها ۵۰
۱۹-پیشنهادات ۵۰
۲۰- منابع ۵۱


ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://sinacenter.blogfa.com/post/155
  • کلمات کلیدی: form ,نامه ,تحقیق ,پرسشنامه ,استفاده ,نمونه ,پایان نامه ,ریال – خرید bottom ,برون سپاری ,جامعه آماری ,نامه بررسی ,چوار استان ایلام ,بررسی تاثیر وارد
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل