پرسشنامه های روانشناسی

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیلپایان نامه بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در ن دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

2014-09-19

Top of Form

30,000 ریال – خرید

Bottom of Form


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ۱
مقدمه ۲
بیان مساله ۴
فرضیه‌های تحقیق ۵
اهداف کلی ۵
اهداف جزیی ۵
اهمیت و فایده پژوهش ۶
تعریف اصلاحات ۸
تعریف عملیاتی ۸
فصل دوم
تعاریف سلامت روان ۱۱
تاریخچه مختصری بر سلامت روان ۱۲
اصول بهداشت روان ۱۳
انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH) ۱۵
رابطه ورزش با سلامت روان ۱۵
ن و فعالیت بدنی ۱۷
جمعیت مسن و فعالیت بدنی ۱۸
تعاریف ورزش ۱۹
تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال ۱۹
کاربرد ورزش هندبال در جامعه ۲۰
نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان ۲۱
مکتب انسان گرایی ۲۳
مکتب رفتار گرایی ۲۳
مکتب شناخت گرایی ۲۴
ورزش از دیدگاه اسلام ۲۵
ورزش و درمان ۲۵
پیشینه مطالعاتی در جهان ۲۷
پیشینه مطالعاتی در ایران ۲۹
فصل سوم
روش تحقیق ۳۲
جامعه تحقیق ۳۲
نمونه تحقیق ۳۳
چگونگی نمونه‌برداری ۳۳
توضیح درباره نمونه‌ها ۳۴
نحوه نمره گذاری ۳۳
ابزار تحقیق ۳۴
– روایی پرسشنامه ۳۶
– اعتباری پرسشنامه ۳۷
روش آماری ۴۰
فصل چهارم
محاسبات آماری علائم جسمانی ۴۴
تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی ۴۴
محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب ۴۸
تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب ۴۸
محاسبات آماری کارکرد اجتماعی ۵۱
تفسیر و بیان نتیجه کارکرد اجتماعی ۵۱
محاسبات و بیان افسردگی ۵۴
تفسیر و بیان نتیجه افسردگی ۵۴
محاسبات آماری سلامت عمومی ۵۶
تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی ۵۶
فصل پنجم
خلاصه‌ای از فصول ۶۰
مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین ۶۰
محدودیتهای پژوهش ۶۱
پیشنهادات ۶۳
منابع و مآ‎خذ
ضمیمه

پایان نامه

پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

2014-09-19

اهداف تحقیق

۱ – بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ایلام در سال ۱۳۹۰ .
۲ – بررسی عوامل مؤثر بر تأثیر سرمایه اجتماعی بر قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ایلام در سال ۱۳۹۰ .

سؤالات تق

۱ – میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) چقدر است ؟
۲ – عوامل مؤثر بر تأثیر سرمایه اجتماعی بر قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) کدامند ؟

فرضیات تحقیق

۱- فرضیه : بین قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) و رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد .
۲- فرضیه : هر چه اعتماد نهادی بیشتر باشد قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۳- فرضیه : هر چه مشارکت غیر رسمی بیشتر باشد قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۴- فرضیه : هر چه آگاهی و توجه بیشتر باشد قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۵- فرضیه : هر چه مشارکت رسمی بیشتر باشد قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۶- فرضیه : هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد قشربندی اجتماعی( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۷ – فرضیه : بین جنسیت و قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) تفاوت معنی داری وجود دارد .
۸ – فرضیه : هر چه میزان سن بیشتر باشد قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .
۹ – فرضیه : هر چه اعتماد فردی بیشتر باشد قشربندی اجتماعی ( پایگاه اجتماعی ) بیشتر است .

Top of Form

100,000 ریال – خرید

Bottom of Form

پایان نامه

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی و سبک¬های دلبستگی در بین دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

2014-09-19

Top of Form

50,000 ریال – خرید

Bottom of Form

– فرضیه اصلی تحقیق
بین میزان هوش هیجانی وسبک¬های دلبستگی در دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد.
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی
بین میزان هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد..
بین سبک¬ دلبستگی ایمن در دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد.
بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی در دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد.
بین سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا دردانش آموزان تیزهوش وعادی تفاوت وجود دارد.

پایان نامه

پایان نامه توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی در استان ایلام

2014-09-19

Top of Form

80,000 ریال – خرید

Bottom of Form


درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد و همچنین در ادامه تاثیرات امنیت ملی از و همچنین از لحاظ گردشگری و تفریحی بر استان ایلام را در بر دارد پرداخته شده است.
روش استفاده شده دراین پژوهش به صورت کتابخانه ای می باشد.
تحقیق دارای ۵ فصل می باشد که در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی که رد تحقیق ارائه گردیده بیان شده است.
در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است.
در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در ۸ بخش (انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور- اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور- امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردی- روش جاری و تخلفاتی که علیه و توسط توریست در کشور انجام می شود- آمار مربوط به توریست ها و علل عقب ماندگی صنعت توریسم در کشور) پرداخته شده است.
در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.

پایان نامه

پایان نامه تعیین رابطه بین میزان شادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان

2014-09-19

Top of Form

50,000 ریال – خرید

Bottom of Form

هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین رابطه بین میزان شادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان مهران بود برای جوانانی که زندگی هدفمند را جستجو می کنند و از بی حسی، بی حالی و پوچی که از شاخصه های انسان های وابسته به دنیاست گریزانند. نشاط، نیروزا، تکاپو بخش و … عامل تقویت اراده انسان است که به پشتوانه آن استعدادها و توانمندی های او رشد می کند و به راحتی به اهداف خود دست می یابد. روش تحقیق از نوع همبستگی بود که در جامعه آماری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی که در سال ۹۲-۹۱ شهرستان مهران مشغول به تحصیل بودند. اجرا گردید . با روش نمونه گیری تصادفی ۱۴۸ نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی که ۷۵ نفر سال دوم و ۷۳ نفر سال سوم می باشند انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سنجش میزان شای دانش آموزان استفاده شد . نتایج نشان می دهد دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی دارای عملکرد تحصیلی بهتری بوده اند. همچنین با افزایش میزان شادی دانش آموز عملکرد تحصیلی فرد بهبود یافته است و بالعکس


ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://sinacenter.blogfa.com/post/156
  • کلمات کلیدی: اجتماعی ,تحقیق ,پایگاه ,قشربندی ,دانش ,آموزان ,پایگاه اجتماعی ,اجتماعی پایگاه ,قشربندی اجتماعی ,دانش آموزان ,پایان نامه ,اجتماعی پایگاه اجتماع
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل